Schoonmaakbedrijf Jansma & Dik B.V | Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze dienstverlening staat in onze organisatie boven alles centraal. Allereerst uiteraard de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden voor u als klant. Maar ook de interne organisatie verloopt volgens hoge kwaliteitsnormen en –eisen.

Externe kwaliteit


De basis van de kwaliteit ligt in de kennis en kunde van onze medewerkers, het juiste gebruik van middelen en materialen en de periodieke controle hierop.

SVS-Vakopleiding Schoonmaak
Onze medewerkers ronden zoveel mogelijk binnen het eerste half jaar de SVS-Vakopleiding Schoonmaak af. Deze opleiding vormt de basis voor het schoonmaakvak waarbij onder meer de volgende aspecten aan bod komen: methodes, middelen, procedures, klantgerichtheid, ergonomie en veiligheid.

Middelen en materialen
Door het gebruik van professionele middelen en materialen worden onze medewerkers ondersteund om op efficiënte wijze tot een goed eindresultaat te komen.

De middelen die we hiervoor inzetten, dragen het “Responsible Cleaning” keurmerk, dit is een kwaliteitsnorm voor producten en diensten gerelateerd aan milieubescherming en veiligheid. Daarnaast hebben we een tweede productlijn met het Europees Ecolabel. Met deze MVO-middelen houden we ook de kwaliteit van ons milieu in het oog.

Waar mogelijk wordt gewerkt met de microvezelmethode. Het gebruik van chemie is door middel van het gebruik van een microvezeldoek tot een minimum beperkt en dit betekent een aanzienlijk lagere belasting voor het milieu.

Kwaliteits-controle systeem
Ter bewaking van de werkkwaliteit wordt het uitvoerend werk periodiek gecontroleerd aan de hand het landelijk DKS-systeem. De objectleidsters werken aan de hand van controleformulieren, waarmee objectief en meetbaar gekeken wordt naar alle aspecten van het schoonmaakwerk. De bevindingen worden altijd in samenspraak met de betreffende schoonmaakmedewerker doorgenomen en desgewenst opgepakt.
 

Interne kwaliteit

OSB Keurmerk & NEN 4400-1 Norm
Onze interne kwaliteitsnormen worden  ondersteund en gewaarborgd door ons lidmaatschap aan de Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten die sinds 2013 het OSB-Keurmerk vereist van haar leden.  Met ingang van 2013 beschikken wij over dit OSB-Keurmerk, waar ook de NEN-4400-1 Norm deel van uit maakt. Hierdoor heeft u als opdrachtgever de garantie dat u zaken doet met een professionele organisatie die zich aan de regels houdt.


•    OSB-Keurmerk
•    NEN 4400-1 Norm

Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag
Tevens wordt onze dienstverlening uitgevoerd volgens de richtlijnen van de “Code Verantwoordelijk Marktgedrag”.  Deze code is er op gericht om de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer goed te houden en de kwaliteit en inzet van de medewerkers te optimaliseren. Meer hierover en onze visie hierop vindt u in onderstaande links.

•    Code Verantwoordelijk Marktgedrag
•    Zelfverklaring Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Een kleine greep uit ons opdrachtgeversbestand: